ตัวอย่างสินค้า

ผักสวนครัวจากเกษตรกรในชุมชน

ในตลาดมีข้าวของขายอยู่มากมาย

แต่ในวันนี้เราขอยกตัวอย่าง “ผักสวนครัว”

พืชผักที่ทุกคนรับประทานทุกวันนี้อาจมีสารเคมีที่เจือปนอยู่ในผักเหล่านั้นและผักเหล่านั้นเราก็ไม่ทราบแหล่งที่มา   แต่ที่กาดโฮ้งต้าที่นี่เรารู้ว่าผักที่ซื้อมาจากเกษตรกรในชุมชนที่ไม่ได้ใช้สารเคมี เพราะฉะนั้นท่านวางใจได้ว่าผักที่ท่านซื้อ ไปปลอดภัย ไร้สารเคมี