ที่มาของตลาด

ที่มาของตลาด

กาดโฮ้งต้า เป็นตลาดนัดที่ทางเทศบาลแม่ระมาดได้เปิดให้ทำการค้าขายกัน ในทุกๆวันพุธตั้งแต่ 15.00-20.00 น. โดยทางตลาดเป็นการเปิดเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้ และผู้สูงอายุที่มีทักษะในการ

ทำอาหาร  การเกษตร  งานฝีมือ

จะมีรายได้เข้ากระเป๋า

ภาพบรรยากาศ

พิกัด ตลาดนัดกาดโฮ้งต้า

เปิด15.00-20.00 น.

ถ้าคุณว่างลองเเวะมาเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านได้นะครับ